Publikace shrnuje základní informace a poznatky, které by měla získat osoba předurčená sborem dobrovolných hasičů obce k podpoře starosty obce při řešení záležitosti bezpečnosti obce.

Text publikace je pomyslně rozdělen na tři části -  část obsahující informace vázané na přípravu na mimořádné události, část věnovanou systému zdolávání následků mimořádných událostí a část přílohovou. Pro prezentaci vybraných praktických příkladů byla zvolena hypotetická obec Botice.

V bloku věnovanému přípravě na mimořádné události prezentuje publikace zásady organizace a řízení bezpečnosti v obci, a to i ve vazbě na ochranu zaměstnanců podniku při mimořádných situacích. To lze využít např. při řešení bezpečnosti zaměstnanců obci zřízeného podniku komunálních služeb. Dále jsou zde přiblíženy základní poznatky k hodnocení bezpečnostní situace v obci a na ně navazující zásady přípravy obce na mimořádné situace. Zvláštní kapitola je věnována problematice postupu při obnově území postiženého mimořádnou událostí.

Část věnovaná systému zdolávání následků mimořádných událostí seznamuje se zásadami organizace a řízení záchranných prací v obci a celou škálou opatření, která je nutno přijímat k ochraně obyvatel obce. Zvláštní pozornost je věnována fungování krizového štábu obce a jeho odborné přípravě.  Tento pracovní orgán autoři považují za významný nástroj, který podporuje starostu obce při řešení záležitosti bezpečnosti obce.

Přílohová část uvádí vzory vybraných dokumentů, jako jsou Vzorová krizová karta obce vč. návodu k vyplnění, znázornění bezpečnostní situace v obci Botice v mapovém podkladu, zaměření k provedení odborné přípravy krizového štábu obce, doporučený formátu hlášení krizového štábu.  Pro praktickou část přípravy je publikace doplněna plánem cvičení na vybrané bezpečnostní epizody ve fiktivní obci Botice.

 


Předchozí Následující