Logo SH ČMS

Vítejte!

Tento nově spuštěný veřejný E-learningový portál slouží ke snadnému studiu kurzů dobrovolných hasičů v SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska). Intenzivní příprava a ověření nově nabytých znalostí pomocí cvičných testů. Snadná, přehledná, srozumitelná a intuitivní forma on-line vzdělávání.

Výukové kurzy

Kurzy

Vzdělávací platforma e-learningových kurzů pro dobrovolné hasiče s multimediálními prvky (zvukové a video záznamy, interaktivní prezentace) a další.

Testy

Testy v kurzech napomáhají intenzivní přípravě a ověřují nově nabyté znalosti jednotlivých účastníků kurzů. Testy nejsou omezeny počtem pokusů.

Hodnocení

Historie hodnocení všech pokusů u testů. Přehledně vyznačené správné a chybné odpovědi, tak aby bylo názorně vidět, na co se případně při studiu zaměřit.