Vnikají do těla při poranění, přičemž toto poranění obvykle způsobují.

 

První pomoc:

  • běžná cizí tělesa (sklo, kovové střepiny, větší třísky) neodstraňujeme!
  • ránu obložíme vatou nebo mulem, obvážeme a odešleme postiženého k odbornému ošetření
  • pokud je v ráně předmět, který přišel do styku s jedovatou látkou nebo je infekční, pak se ho pokusíme odstranit
  • provedeme výplach rány a předmět uschováme k vyšetření
  • zastavíme krvácení a postiženého odešleme k odbornému ošetření i s předmětem, který poranění způsobil

Předchozí Následující