Pod pojmem zlomenina rozumíme přerušení celistvosti kosti. Více než 15% úrazů má za následek poranění skeletu, z toho je 50% na horní a asi 30% na dolní končetině.

Příznaky: bolest v místě zlomeniny zvětšující se i při mírním pohybu, změna tvaru postižené části nebo její neobvyklá poloha, omezení, nebo ztráta funkce (aktivní hybnosti postižené části), nápadná, abnormální pohyblivost v místě úplné zlomeniny, otok a krevní výron, při pohmatu cítíme třaskání, drásot, příznaky šoku z krevní ztráty (zlomenina pánve, stehenní kosti a bérce), otevřená rána s trčícími úlomky kosti (otevřená zlomenina).

První pomoc: se zlomeninou zbytečně nemanipulujeme, provedeme znehybnění nejbližších kloubů nad a pod zlomeninou (přes dva sousední klouby). Při otevřených zlomeninách nejprve ošetříme krvácení, obnaženou kost nevracíme zpátky, pouze sterilně kryjeme (nebezpečí vzniku infekce), znehybníme a zajistíme transport.


Předchozí Následující