Přináší základní přehled vědomostní skladby pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých hasičů SH ČMS.

Učební texty neobsahují samy o sobě komplexní sbírku dat potřebných pro činnost vedoucího či instruktora. Jsou však zásadním pojítkem mezi jednotnými učebními materiály, které jsou nezbytné ke globální vzdělanosti odpovědného vedoucího a instruktora kolektivů mládeže SH ČMS.

 


Následující