Jsou to onemocnění břicha, která vzniknou náhle, z plného zdraví, probíhají rychle, ohrožují život postiženého a jejich hlavním příznakem je silná bolest břicha.

Příznaky: jsou podobné mnoha jiným onemocněním. Samo rozeznání náhlé břišní příhody je velmi obtížné i pro odborníky. Do náhlých příhod břišních patří: ucpání cévy, prasknutí tepenné výdutě, prasklé mimoděložní těhotenství, koliková bolest, zánět slepého střeva, akutní střevní neprůchodnost, ucpání průsvitu střeva a další. V každém případě je bolest břicha alarmující moment. Někdy je přidružen šokový stav.

 

První pomoc:

  • orientačně vyšetříme postiženého; musíme vždy zjistit správné údaje předcházejícího děje, při pohmatu na břicho zjistíme bolestivou a napjatou břišní stěnu
  • je-li postižený v bezvědomí, dýchá a má hmatný tep, okamžitě zajistíme převoz do zdravotnického zařízení
  • je-li postižený při vědomí, zeptáme se ho stručně na obtíže; uložíme jej do polohy v polosedě s pokrčenými podloženými koleny
  • postiženému nedáváme jíst ani pít. Zajistíme tělesný klid a ochranu proti chladu
  • okamžitě zajistíme odbornou zdravotnickou pomoc

Předchozí Následující