Toto poranění se vyskytuje především u dětí.

 

Těleso v nose:

     Postiženému tlakem ucpeme volnou dírku a nutíme ho, aby těleso vyfoukl. Jestliže předmět nevypadne, odešleme postiženého k odbornému ošetření. Nikdy se nesnažíme těleso vytahovat násilím.

 

Těleso v uchu:

     Vytahujeme pouze předměty, které evidentně nemohou způsobit žádné poranění! V ostatních případech odešleme postiženého k odbornému ošetření.

 

Těleso v ústech:

     Tělesa z úst vytahujeme pinzetou nebo prsty při dostatečné vizuální kontrole. Při větším krvácení zajistíme, aby postižený krev nepolykal ale vyplivával. V hrtanu někdy uvíznou tělesa a způsobují reaktivní stah hlasivkových svalů. Nejčastější příčinou bývá mluvení při jídle. V takovém případě se snažíme přinutit postiženého, aby předmět vykašlal. Pokud se to nepodaří, lehce ho předkloníme a krátce a prudce ho udeříme plochou dlaně mezi lopatky. S uvolněním křeče hlasivek se obnoví dýchání. Pokud se dýchání neobnoví, začneme s umělým dýcháním z plic do plic.

 

Cizí tělesa v zevních pohlavních ústích a konečníku:

     Toto poranění není nic neobvyklého zvláště u děvčátek, které si při průzkumu svého těla zavedou předmět do pochvy. U chlapců je to záležitost spíše výjimečná. Tato cizí tělesa nikdy neodstraňujeme! Postiženého uložíme v polosedě s podloženými pokrčenými koleny. Podložíme dostatečným množství savého materiálu – vaty. Postiženému zabráníme v pohybu, aby předmět nezpůsoboval další poranění. Odešleme ho k odbornému ošetření.

 

Těleso v oku:

     Nejčastěji se setkáváme s tělesem pod horním víčkem („něco mi spadlo do oka“). Postižený udává řezavou bolest, oko je zrudlé, přecitlivělé a slzí. Provedeme vyvrácení víčka a odstraníme těleso okrajem kapesníku, smotkem vaty, v případě nezbytí i špičkou prstu. Pokud je tělísko zaseknuto v rohovce (bývá to dobře viditelné), nikdy ho nevytahujeme. Přiložíme krycí obvaz a odešleme postiženého k odbornému ošetření.

Při jakémkoli podezření na poranění oka zajistíme okamžitě odborné lékařské ošetření!


Předchozí Následující