Úpal – přehřátí těla

    Je život ohrožující stav, při kterém stoupne tělesná teplota nad 40°C. Nejčastější příčinou úpalu je pobyt v horkém a vlhkém prostředí – zejména v těsném oděvu a při velké námaze.

Příznaky: malátnost, pocit žízně, bolesti hlavy, závratě, nevolnost až zvracení, horká zarudlá kůže, rychlý a špatně hmatný tep na zápěstí, poruchy vědomí, křeče.

 

První pomoc:

technická:  postižené dostaneme z působení zdrojů tepla, zajistíme přísun čerstvého vzduchu a bráníme slunečnímu svitu stíněním dekou a   nebo odrážíme sluneční paprsky termofólií. Můžeme také chladit hlavu a krk mokrým ručníkem a nebo studenou sprchou. V případě, že je teplota postiženého vyšší než 38° C srázíme ji pomocí studeného zábalu.

zdravotnická: postiženým zajistíme dostatečný přísun chlazených tekutin s obsahem iontů nebo kuchyňské soli. Nejlépe minerálka. V případě popálení sluncem ošetřujeme jako popáleniny I. stupně.

  • při bezvědomí se zachováním životně důležitých funkcí uložíme postiženého do zotavovací polohy v chladném a dobře větraném prostředí, uvolníme, popřípadě svlékneme oděv a přikryjeme postiženého prostěradlem
  • stále kontrolujeme jeho stav a okamžitě zajistíme přesun do zdravotnického zařízení

Dojde-li k rychlé úpravě stavu, není odborná pomoc nutná.

Úžeh – sluneční úpal

     Jsou jím postiženy především děti, které jsou delší dobu vystaveny účinkům slunečního záření. U dospělých nebývá častý.

Příznaky: u dětí vysoká teplota – přes 40°C, zrudnutí hlavy a obličeje nemusí být význačné, někdy to může být i bledost, křeče a bezvědomí.

 

První pomoc:

Ihned uložíme postiženého do stínu, do průvanu, popřípadě ho ovíváme. Na hlavu přikládáme studené obklady, uvolníme oděv. Je-li postižený při  vědomí, podáváme studený čaj nebo vodu, nejlépe po lžičkách. U dětí zajistíme odborné vyšetření. Je zapotřebí postiženého chránit před sluncem.


Předchozí Následující