Šok je závažný stav, který ohrožuje život a postihuje celý organismus.

 

Vznik šoku je podmíněn:

a) vyvolávající příčinou, která představuje pro organismus velkou zátěž

b) reakcí organismu na tuto zátěž

c) místními a celkovými změnami, které jsou důsledkem reakce na tuto zátěž

 

Obecnou vyvolávající příčinou šoku je většinou pokles minutového srdečního výdeje, který může být způsoben:

a) přímou ztrátou cirkulující tekutiny (ztráta krve, ztráta plazmy při popálení, ztráta tekutiny při průjmech apod.)

b) relativní ztrátou cirkulující tekutiny při rozšíření krevního řečiště (prudká alergická reakce, reakce na bolestivé podněty, působení léků apod.)

c) sníženou výkonností srdce (porucha srdečního rytmu apod.)

d) kombinací předchozích faktorů (ztráta krve a bolest při úrazu)

 

     Zátěž, která vznikne poklesem minutového srdečního objemu, vyvolává typickou obrannou reakci organismu. Hlavním cílem této reakce je udržet dostatečnou dodávku živin a kyslíku tkáním, které jsou pro život nejdůležitější - mozku a srdci. Trvá-li tento stav příliš dlouho nebo je-li ovlivněn nepříznivými vnějšími faktory, obrací se původně účelná reakce proti vlastnímu organismu. Ve tkáních, které jsou nedostatečně prokrveny, narůstá nedostatek kyslíku, snižují se energetické zásoby, dochází k místním i celkovým změnám a k dalšímu poklesu minutového srdečního objemu. Vzniká tak bludný kruh, který může končit úplným energetickým rozvratem a smrtí organismu.

 

U rozvinutého šoku se nejčastěji setkáváme s těmito příznaky:

a) úzkost a neklid nebo naopak pocit slabosti, závratě, neostré vidění, netečnost a ospalost

b) nutkavý pocit žízně

c) nevolnost až zvracení

 

Objektivně můžeme zjistit:

a) různý stupeň poruchy vědomí (špatná orientace v čase a prostoru, netečnost, ospalost)

b) bledou až promodralou kůži, která je studená a pokrytá lepkavým potem

c) rychlý a špatně hmatný tep na zápěstí

d) zrychlené dýchání

 

     Poskytnutí první pomoci je zaměřeno na podporu vlastních obranných pochodů organismu a na odstranění nepříznivě působících vedlejších faktorů. Správně poskytnutá první pomoc může zabránit vzniku šoku, nebo předejít dalšímu nepříznivému vývoji.

 

Při poskytování první pomoci postupujeme dle pravidel 5T takto:

  • Teplo = zajistíme tepelný komfort: zabráníme prochladnutí postiženého, obzvlášť důležité je dát něco i pod něj, protože u postiženého nefunguje správně termoregulace, v horku jej zbytečně nesvlékáme
  • Ticho = uklidníme postiženého a zajistíme mu dostatečný klid
  • Tekutiny = nepodáváme tekutiny, pouze tlumíme pocit žízně otíráním rtů a obličeje vlhkým kapesníkem. Nikdy ale nepodáváme alkohol, černou kávu, mléko a limonády!!!
  • Tišící prostředky = odstraníme v rámci možností bolestivé podněty úlevovými polohami (poloha na boku, v klubíčku, v polosedě…) a úkony vedoucími k úlevě od bolesti (studené obklady…) stále kontrolujeme stav postiženého – dýchání, tep
  • Transport = co nejrychleji zajistíme odbornou zdravotnickou pomoc se zdůrazněním, že se jedná o postižného v rozvinutém šoku. Postiženého v šoku se snažíme netransportovat.

Předchozí Následující