Podchlazení:

     Jedná se o nedostatečnou schopnost termoregulace organismu s celkovým poklesem tělesné teploty. Nejčastějších příčiny podchlazení se stávají při pobytu na horách, při CMP – mrtvičkách osamoceně bydlících lidí. Nejčastěji k němu dochází při ovlivnění smyslů alkoholem a následným pobytem venku (např. bezdomovci). V první fázi nastupuje obranný tělesný třes, kterým se organismus snaží vyrobit teplo. V druhé fázi je postižený spavý  a apatický s nepravidelným dýcháním. V třetí fázi ztrácí postižený vědomí a dochází k útlumu srdeční činnosti dále k fibrilaci komor a smrti.

32 – 35° C měřeno v podpaží - Mírné podchlazení

28 – 32° C měřeno v podpaží - Střední podchlazení

pod 28° C měřeno v podpaží - Těžké podchlazení

 

První pomoc u podchlazení:

technická: co nejdříve zabránit tepelným ztrátám,zahříváním na místě popř. i tělem zachránce nebo zabalení do termofólie. Dále přeneseme postiženého do tepla a vyměníme mokré prádlo za suché a podáváme  teplé nápoje.

zdravotnická: při podchlazení nesmí postižený chodit, protože by mohla rozprouděná krev  z chladnějších částí těla způsobit komorovou fibrilaci. Pokud je člověk hluboce podchlazen vkládáme do třísel, podpaží a na hrudník suché teplé balíčky – např.prostěradlo polité horkou vodou a zabalené v igelitu s následným přikrytím celého těla fólií.

Omrzliny:

    jedná se o zvláštní druh popálenin chladem, větrem a vlhkem. Vznikají na okrajových částech těla. Jsou způsobeny dlouhodobě zúženým průsvitem cév - neprokrvením.

Druhy omrzlin a jejich dělení:

1. stupeň - zčervenání

2. stupeň - puchýře

3. stupeň - šedavé zbarvení

4. stupeň - černé zbarvení – nekróza

 

Nejčastějších příčiny omrzlin:

    Omrzliny vznikají již při teplotách pod 0° C.  Stávají se nejčastěji působením větru na nechráněnou tvář a uši a nebo působením vlhka či nošením těsných bot při pobytu na horách. Projevuje se zblednutím postižené oblasti, jsou voskově bílé, později s modrými skvrnami a nakonec zčernají; možná tvorba puchýřů; silná bolest bodavého charakteru, později až ztráta citlivosti; kůže je tuhá.

 

První pomoc:

technická:  postiženého chráníme před působením vlhka a chladu – teplé suché prádlo.

zdravotnická:  vsunutí omrzlých rukou do podpaží či třísel nebo omrzlých chodidel do podpaží nebo třísel zachránce. Postupné rozmražování ve vlažné vodní lázni. Hrozí druhotné popálení z důvodu ztráty citlivosti. Omrzliny nikdy netřeme sněhem, protože krystalky ledu mohou porušit kožní kryt. Při porušeném kožním krytu a nekróze, omrzliny pouze sterilně kryjeme.


Předchozí Následující