Křeče patří k závažným akutním stavům. Jejich závažnost vyplývá z toho, že jsou většinou spojeny s bezvědomím, mohou ohrozit dýchání, zvyšují nároky na kyslík a mohou vést k poranění postiženého.

 

Příčiny křečí spojených s bezvědomým jsou velmi různé:

epilepsie (padoucnice), úrazy hlavy, akutní cévní mozková příhoda, otravy, křeče u těhotných.

Křečové stavy vznikají často u velmi malých dětí a dětí v pubertě.

 

První pomoc:

  • chráníme postiženého před sebepoškozením a poraněním
  • vždy uvolníme oděv a zajistíme přívod čerstvého vzduchu
  • v období klidu pečujeme o postiženého; udržujeme průchodnost dýchacích cest a stíráme pěnu z úst; zajistíme stálý dohled
  • s postiženým zacházíme co nejšetrněji
  • bolestivými podněty a psychickým napětím můžeme vyvolat nový záchvat křečí

 

     Při křečových záchvatech se nesnažíme postiženému vkládat něco do úst abychom zabránili zranění a ani se nesnažíme násilím omezovat pohyby postiženého. Mohlo by vzniknout závažné poranění nebo zlomeniny.

     Křečové stavy při tetániích. Vznikají nejčastěji při neurotických stavech, ze strachu a podobně. Vzácně může být příčinou závažnější celkové onemocnění. Pro tetánie jsou charakteristické tyto příznaky:

a) tuhnutí kolem úst

b) tonické křeče horních, méně často dolních, končetin

c) vyvolávající podnět je většinou neurotický stav, silný strach

 

První pomoc:

Pro první pomoc stačí obvykle uklidnění postiženého. Odbornou zdravotní pomoc zajistíme vždy, i když se stav upravil. Nikdy nemůžeme vyloučit závažnější příčinu.


Předchozí Následující