Mdloba je krátkodobé bezvědomí způsobené dočasným nedostatečným prokrvením mozku. Obecnou příčinou je náhlé rozšíření krevního řečiště. Vstoje nebo v sedě se krev za těchto okolností hromadí v níže uložených partiích (cévní řečiště břišních orgánů a dolních končetin), a tak dochází k prudkému poklesu minutového krevního srdečního objemu.

 

Nejčastěji vzniká mdloba z těchto důvodů:

a) silný emoční podnět (strach, hrůza, špatná zpráva)

b) dlouhé sezení nebo stání v horkém prostředí

c) náhlá změna polohy (při náhlém postavení)

d) předchozí vyčerpání

e) stav šoku

f) některé léky snižující krevní tlak

g) vrozená dispozice

h) u dětí v pubertě (u rychle rostoucích nebo nezvyklých na zátěž)

 

Mdlobu mohu předcházet varovné příznaky:

a) zívání, pocit závrati, potácení, „zatmění před očima“

b) nevolnost

c) bílá až nazelenalá barva v obličeji, který je pokryt potem

d) kapky potu na krku, rukou a zádech

 

První pomoc:

  • uklidníme postiženého, doporučíme mu, aby zhluboka dýchal a uvolnil se
  • uvolníme mu tísnící oděv
  • co nejrychleji ho uložíme na čerstvý vzduch, v případě nezbytnosti (autobuse) ho posadíme s hlavou předkloněnou mezi koleny
  • pro zlepšení stavu můžeme podat doušek studené vody

 

Pokud postižený při záchvatu mdloby upadl, nezapomeneme ho vyšetřit a zjistit případná zranění. Pokud šlo o mdlobu, stav postiženého se rychle zlepšuje. Uklidníme ho, vysvětlíme-li mu příčinu jeho stavu. Mdloba nevyžaduje většinou další zvláštní péči.

 

Odbornou zdravotní pomoc zajistíme v těchto případech:

a) nedojde-li k rychlému návratu vědomí

b) má-li postižený po návratu vědomí výrazné potíže (bolesti břicha, prudké bolesti hlavy)

c) zjistíme-li výraznější odchylku od normálního stavu (poruchu řeči, hybnosti končetin, poruchu vnímavosti)

d) není-li jasná vyvolávající příčina


Předchozí Následující