Zástavou oběhu rozumíme buď úplné zastavení srdeční činnosti, nebo funkčně zcela nedostatečnou srdeční činnost. Zástava oběhu je vždy spojena s rychle narůstajícím nedostatkem kyslíku a poškozením životně důležitých tkání.

 

Zástavu oběhu diagnostikujeme při společném výskytu těchto příznaků:

 • bezvědomí
 • bezdeší nebo lapavé dechy
 • mrtvolný vzhled
 • nehmatný tep na velké tepně - krkavici

 

Postup při obnově oběhu:

 • postiženého položte na tvrdou podložku
 • zakloňte mu hlavu a připravte ho k zahájení dýchání z plic do plic (viz. postup při obnově dýchání)
 • vyhledejte tlakové místo pro nepřímou srdeční masáž (na středu spojnice mezi prsními bradavkami)
 • proveďte nepřímou srdeční masáž v kombinaci s dýcháním z plic do plic
 • kontrolujte úspěšnost zákroku pohmatem na krkavic
 • jakmile se obnoví srdeční činnost, s nepřímou masáží okamžitě přestaňte 
 • do příjezdu zdravotnické pomoci kontrolujte tep a dech

 

Nepřímá srdeční masáž:

 • položte zápěstní hranu dlaně na správné tlakové místo na hrudní kosti; na ni položte zápěstí  druhé ruky; prsty se nesmějí dotýkat hrudníku, tlak působí jen na zápěstní hranu dlaně
 • hranu dlaně udržujte nad hrudní kostí; vaše ramena jsou kolmo nad hrudníkem a lokty narovnány, aby tlak působil přímo dolů; využijte váhy svého těla a zmenšíte únavu
 • stlačujte hrudník pravidelně, plynule a nepřerušovaně; stlačení hrudní kosti musí být dostatečné 5 – 7 cm
 • po každé kompresi uvolněte okamžitě tlak rukou na hrudní kost; během uvolnění udržujte lehký styk rukou s hrudníkem, abyste neztratili správné místo pro stlačování
 • frekvence 30 stlačení na 2 vdechy

 

Dýchání z plic do plic a nepřímá srdeční masáž jsou dvě nejdůležitější dovednosti potřebné k obnově životně nejdůležitějších funkcí, a tak i záchraně života!!!

srdeční masáž

srdeční masáž

Předchozí Následující