Mezi časté  příčiny zástavy dechu patří tonutí, úraz elektrickým proudem, poranění hlavy, hrudníku, krku, akutní otravy, mozková mrtvice, křeče, akutní zhoršení chronického onemocnění plic. Většinou ale touto příčinou bývá hluboké bezvědomí, při kterém jsou dýchací cesty ucpány kořenem jazyka nebo nějakou cizí látkou, jako je např. sražená krev, zvratky, cizí těleso. Při vyšetřování neprůchodnosti dýchacích cest postupujte takto:

  • pozorujte, zda hrudník stoupá a klesá
  • poslouchejte, zda dotyčný dýchá ústy nebo nosem
  • sledujte, zda na tváři ucítíme výdechový vzduch

 

Postup při obnově dýchání:

  • diagnostika dýchání
  • pohmat tepu na krkavici
  • vyčištění dýchacích cest
  • záklon hlavy
  • trojitý manévr (není nezbytný)
  • umělé dýchání z plic do plic
  • udržování dýchání do příjezdu zdravotní pomoci

 

Nezapomeňte! Slabé a nedostatečné dýchání je nebezpečné jako nedýchání!

obnova dýchání

obnova dýchání

Předchozí Následující