Náhlá ztráta většího množství krve bezprostředně ohrožuje život člověka těžkým šokem. Pokračující krvácení způsobí smrt vykrvácením. Proto musíme každé větší krvácení zastavit co nejdříve! Příčinou zevního krvácení jsou rány řezné, bodné a tržné, které poruší celistvost cévní stěny.

 

Při tepenném krvácení vystřikuje z rány jasně červená krev (barva krve však není rozhodující, při dušení může mít krev barvu tmavě červenou). Při žilním krvácení volně vytéká krev tmavě červená. Nejčastější je krvácení smíšené, protože většina tepen a žil probíhá v těle společně a často vznikají jejich společná poranění.

krvácení

krvácení

Žilní krvácení:

toto krvácení vyžaduje rychlé ošetření, hlavně v závislosti na rozsahu. Pokud se jedná o končetinu, je dobré ji dostat do polohy nad srdce kvůli snížení tlaku v končetině a poté postupujeme takto:

 • přiložíme na krvácející ránu sterilní obvaz – nejlépe polštářkový
 • pokud se tvoří na ráně krevní sraženiny, nikdy je nestíráme
 • ránu příliš neutahujeme, aby tlak obvazu nebránil průtoku krve do ošetřované části těla
 • zajistíme odborné ošetření

 

Měli by jsme mít na paměti, že jakákoliv dezinfekce nepatří přímo do rány, ale pouze do jejího okolí, protože jinak se bude poranění těžce hojit.

Tepenné krvácení:

je nejzávažnějším typem krvácení, protože může velice rychle dojít k velkým ztrátám krve. U tepenného krvácení musíme při poskytování první pomoci postupovat velice rychle:

 • jako první stiskneme tlakový bod a pokud se jedná o končetinu snažíme se jí v rámci možností dostat nad srdce
 • položíme postiženého; provedeme tak protišokové opatření a zabráníme dalšímu možnému poranění, kdyby postižený omdlel
 • přiložíme na krvácející ránu improvizovaný tlakový polštářek, silně ho přitiskneme k ráně a obvážeme
 • povolíme stisk tlakového bodu, prosakuje-li krev tlakovým obvazem, znovu stiskneme tlakový bod a přiložíme další vrstvu tlakového obvazu (pokud prosakuje i třetí vrstva tlakového obvazu, přiložíme zaškrcovalo - ideální pro zaškrcení je originální pryžové škrtidlo 4 cm široké, asi 50 cm dlouhé. POZOR!!! Škrtidlo přikládáme, pokud je to možné a vhodné, těsně nad ránu v šíři asi 10 cm vždy mezi ránu a srdce ne přes holou pokožku. Možné inprovizace: trojcípý šátek, kravata, pásek. Končetinu znehybnit a chladit. Zaznamenat čas zaškrcení!!!)
 • nemůžeme-li okamžitě najít vhodný kus tkaniny, stlačíme krvácející ránu holou rukou, nejlépe dlaní; snažíme se co nejrychleji sehnat materiál na tlakový polštářek
 • ošetříme ostatní poranění a doplníme protišoková opatření
 • zajistíme převoz do zdravotnického zařízení
 • dokud zraněného nepředáme lékaři, stále kontrolujeme jeho stav a účinnost tlakového  obvazu

Tlakové polštářky a tlakové obvazy nevyměňujeme!!!

Krvácení vnitřní:

tento druh krvácení je velmi záludný. Posuzujeme ho především podle nepřímých znaků, které se mohou vyvíjet plíživě a snadno mohou být podceněny. Podle příčiny dělíme vnitřní krvácení na úrazové a neúrazové.

 

Neúrazové vnitřní krvácení:

bývá nejčastěji z jícnu, ze žaludku a dvanáctníku, do břišní dutiny při akutních gynekologických stavech (hlavně při prasklém mimoděložním těhotenství), ze střeva, z plic, do močových cest a do mozku.

V praxi se nejčastěji setkáváme s celkovým zhoršením stavu, způsobeným náhlou ztrátou krve. U postižených při vědomí je v postižené oblasti častá bolest. Vzniká šokový stav.

 

Úrazové vnitřní krvácení:

příčinou je úraz s následným krvácením do tělesných dutin a mezi měkké tkáně těla. K nejzávažnějším krvácením patří krvácení do lební dutiny a do oblasti spodiny lebeční při zlomeninách kostí lebky. Dále do hrudníku, břišní dutiny a oblasti přiledvinové, do oblasti pánevní a mezi svalové vrstvy (hýždě, stehna).

Příznaky jsou obdobné jako při krvácení neúrazovém. Při každém úrazu, který je provázen známkami šokového stavu, musíme myslet na možnost vnitřního krvácení, i když zevní znaky poranění nejsou výrazné. Zvláště zrádné bývají ztráty krve do oblasti pánevní nebo do oblasti hýždí a stehen. Mohou dosáhnout ztráty dvou až tří litrů krve a tato ztráta může být smrtelná.

 

První pomoc

je-li postižený v bezvědomí, postupujeme takto:

 • uložíme postiženého do polohy na zádech; zakloníme hlavu a obnovíme dýchání a srdeční činnost (viz. Postup při obnově dýchání a nepřímé srdeční masáži); provedeme rychlé orientační vyšetření, ošetříme eventuální další poranění
 • zajistíme okamžitý převoz do zdravotnického zařízení
 • je-li postižený při vědomí, ošetříme eventuální další poranění, provedeme protišoková opatření a zabezpečíme převoz do zdravotnického zařízení

Krvácení z tělních otvorů

   Tento druh krvácení je kombinací zevního a vnitřního krvácení. Projev krvácení navenek z tělesného otvoru určuje také nutnost a druh zákroku.

 

Krvácení z nosu:

 • pevný stisk kořene, nebo nosních křídel nosu po dobu 5-10 minut, součastně mírný předklon hlavy, poté stisk pomalu uvolnit, pokračuje-li krvácení, stisk opakovat
 • poškozeného poučit, aby dýchal ústy, neměl by kašlat, smrkat, přiložit studené obklady na čelo, nad kořen nosu a zátylí
 • dutinu nosní nikdy nesmí laik tamponovat, při déletrvajícím krvácení zajistit lékařské ošetření, na nos přiložit odsávací prakový obvaz

 

Krvácení z ucha:

 • přiložíme lehce krycí obvaz s dostatečnou sací vrstvou
 • postiženého uložíme na stranu krvácejícího zvukovodu
 • zajistíme odvoz do zdravotnického zařízení

 

Krvácení z úst a dásní:

 • zajistíme takovou polohu, aby krev volně odtékala z dutiny ústní
 • postiženého uklidníme, protože krvácení z úst vyvolává strach a úzkost
 • poučíme ho, že krev nesmí polykat, ale musí ji vyplivovat
 • masivní krvácení z jazyka, měkkého patra a nosohltanu se pokusit zastavit stisknutím příslušného krčního tlakového bodu
 • větší krvácení, které provází vylomení zubu, zastavit dostatečně vysokým tamponem ze sterilního materiálu, vloženým do zubního lůžka, vyzveme zraněného, aby pevně skousnul na 20-30 minut, poté stisk pozvolna povolit, tampon necháme spontánně uvolnit
 • přikládáme studené obklady do krajiny týlní
 • zajistíme odbornou pomoc

krvácení z nosu

krvácení z nosu

Předchozí Následující