I.

Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů, obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní činnost zaměřenou na ochranu životů, zdraví a majetku před požáry, jejich následky a před jinými nehodami. Při plnění tohoto svého poslání nasazují vlastní zdraví i život, obětují mnoho ze svého soukromí ve prospěch všech. Za to si zaslouží uznání společnosti, ale také ocenění sdružení.

II.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska uděluje následující uznání, vyznamenání a tituly:

a) Čestné uznání Sboru dobrovolných hasičů, okrsku, OSH – MSH, KSH  a  SH ČMS

b) Medaile

 • Za příkladnou práci
 • Za zásluhy
 • Medaile sv. Floriána
 • Za mimořádné zásluhy
 • Za věrnost
 • Za zásluhy o výchovu
 • Za záchranu života
 • Za odvahu a statečnost
 • Za mezinárodní spolupráci
 • Pamětní medaile                            

c) Řády 

 • řád sv. Floriána
 • záslužný řád českého hasičstva

d) Tituly

 • Zasloužilý hasič
 • Čestný funkcionář (starosta, velitel …SDH, okrsku, OSH, KSH, SH ČMS)
 • Čestný člen SH ČMS

e) Stuha k Historickému praporu SDH

f) Čestný prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

g) Stuha k Čestnému praporu SH ČMS

 

vyznamenání

vyznamenání

Čestné uznání:

 • uděluje se členům – hasičům a organizačním jednotkám za aktivní činnost
 • Čestné uznání OSH – MSH je podmínkou pro udělení medailí Za příkladnou práci a Za zásluhy
 • Čestné uznání KSH je podmínkou pro udělení medaile sv. Floriána
 • Čestné uznání SH ČMS je podmínkou pro udělení medaile Za mimořádné zásluhy
 • návrh na udělení Čestného uznání Sboru dobrovolných hasičů projednává výbor SDH
 • na návrh SDH uděluje výkonný výbor OSH – MSH, KSH a SH ČMS Čestné uznání
 • doba mezi udělováním a počet udělovaných ČU je na rozhodnutí orgánu, který ČU uděluje
 • uděluje se i jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS

 

Medaile Za věrnost

 • uděluje se členům – mladým hasičům a hasičům, kteří příslušný počet let aktivně pracovali
 • medaili uděluje okresní (městské) sdružení hasičů na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH)
 • medaile se uděluje vždy při prvním udělení zpravidla po deseti letech
 • dále se udělují jen stužky (za 20, 30, 40, 50, 60, 70 a 80 let)

 

Medaile Za zásluhy o výchovu

uděluje se členům – hasičům, kteří ve funkcích vedoucích kolektivů mládeže a dorostu nejméně 10 let dosahují příkladných výsledků, a nebo kteří svou dlouholetou činností zvlášť přispěli k rozvoji práce s dětmi a dorostem.


Předchozí Následující