Statut odborných rad mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným ve dnech 2. - 3. července 2005 a registrovaných u MV ČR pod č.j. VS/1-6176/91-R ze dne 26. 9. 2005 a upravuje činnost odborných rad mládeže.


Předchozí Následující