Obr. 1 Vývoj názvu opatření k ochraně obyvatelstva (autor)

Obr. 2 Uložení vysoušečů ve skladech Základny logistiky (převzato z publikace [12 ], s.17)

Obr. 3 Uložení vysoušečů ve skladech Základny logistiky (převzato z publikace [12 ], s.17)

Obr. 4 Kondenzační vysoušeč (převzato z publikace [12 ], s.17)

Obr. 5 Hlásné profily a znázornění stupňů povodňové aktivity (převzato z publikace [12 ], s.18)

Obr. 6 Způsob kladení jednokomorových pytlů (převzato z publikace [12 ], s.21)

Obr. 7 Způsob kladení jednokomorových pytlů (převzato z publikace [12 ], s.22)

Obr. 8 Způsob kladení jednokomorových pytlů (převzato z publikace [23], s.4)

Obr. 9 Víceřadé kladení jednokomorových pytlů (převzato z publikace [23], s.4)

Obr.10 Kombinované víceřadé kladení jednokomorových pytlů (převzato z publikace [23], s.5)

Obr. 11 Kombinované víceřadé kladení jednokomorových pytlů (převzato z publikace [12 ], s.22

Obr. 12 Utěsňování otvorů (převzato z publikace [12 ], s.24)

Obr. 13 Utěsňování otvorů (převzato z publikace [12 ], s.24)

Obr. 14  Detail kladení dvoukomorových  pytlů (převzato z publikace [12 ], s.24)

Obr. 15 Plnění dvoukomorových pytlů (převzato z publikace [12 ], s.24)

Obr. 16  Detail vazby dvoukomorových pytlů (převzato z publikace [12 ], s.25)

Obr. 17  Způsob kladení dvoukomorových pytlů(převzato z publikace [12 ], s.25)

Obr. 18 Rotační siréna (převzato z publikace [12 ], s.28)

Obr. 19 Elektronická siréna (převzato z publikace [12 ], s.28)

Obr. 20 Místní rozhlas (Foto Milan Vávrů)

Obr. 21 Varovný signál (elektronická siréna) (převzato z publikace [12 ], s.28)

Obr. 22 Varovný signál (elektrická siréna) (převzato z publikace [12 ], s.28)

Obr. 23 Zkušební tón sirén (převzato z publikace [12 ], s.29)

Obr. 24 Signál požární poplach (elektronická siréna) (převzato z publikace [12 ], s.29)

Obr. 25 Signál požární poplach (elektrická siréna) (převzato z publikace [12 ], s.29)

Obr. 26 Evakuační zavazadlo (převzato z publikace [12 ], s.39))

Obr. 27 Kontejner nouzového přežití  (převzato z publikace [12 ], s.45)

Obr. 28 Kontejner nouzového přežití (stanová úprava)- (Foto Milan Vávrů)

Obr. 29 Schéma možného prostorového uspořádání materiální základny humanitární pomoci (převzato z publikace [12 ], s.45)

Obr. 30 Jednotlivé části hospodářského stanu (převzato z publikace [12 ], s.50)

Obr. 31 Rozložený vrchlík stanu s připravenými podpěrami(převzato z publikace [12 ], s.51)

Obr. 32 Stavba stanu (převzato z publikace [12 ], s.51)

Obr. 33 Vypnutí stanu pomocí upínacího kolíku a lan (převzato z publikace [12 ], s.51)

Obr. 34 Zavěšení bočních stěn (převzato z publikace [12 ], s.52)

Obr. 35 Detail zavěšení bočních stěn u boční podpěry (převzato z publikace [12 ], s.52)

Obr. 36 Detail uvázání bočních stěn (převzato z publikace [12 ], s.52)

Obr. 37 Zasunutí oken (převzato z publikace [12 ], s.52)

Obr. 38 Konečné dopnutí stanu pomocí lan (převzato z publikace [12 ], s.53

Obr. 39 Vzor štítku dle ES 1272/2008 s popisem (zdroj Josef Brettschneider)

Obr. 40  Ilustrační obrázek ze zásahu (zdroj Josef Brettschneider)

Obr. 41  Improvizovaná ochrana – detail (zdroj Josef Brettschneider)

Obr. 42  Improvizovaná ochrana – komplet (Foto Milan Vávrů)

Obr. 43 Schéma dekontaminačního pracoviště (převzato z publikace [12], s. 66)

Obr. 44 Obal na doklady a cennosti s evidenčním náramkem (Foto autor)

Obr. 45 Umývadlo pro výplach úst, očí, nosu a uší (Foto autor)

Obr. 46 Stanoviště hromadné dekontaminace osob ( SDO) (Foto Richard Dudek)

Obr. 47 Malá koupací souprava (převzato z publikace [12], s. 70)

Obr. 48 Technické prostředky k vytvoření provizorního dekontaminačního stanoviště (Foto Richard Dudek)

Obr. 49, 50 Krok 1 vytváření dekontaminačního pracoviště  (Foto Richard Dudek)

Obr. 51 Krok 2 vytváření dekontaminačního pracoviště (Foto Richard Dudek)

Obr. 52 Krok 3 vytváření dekontaminačního pracoviště (Foto Richard Dudek)

Obr. 53 Krok 4 vytváření dekontaminačního pracoviště (Foto Richard Dudek)

Obr. 54 Krok 5 vytváření dekontaminačního pracoviště (Foto Richard Dudek)

Obr. 55 Krok 6 vytváření dekontaminačního pracoviště (Foto Richard Dudek)

Obr. 56 ,57 Provádění dekontaminace na provizorním dekontaminačním stanovišti (1) (Foto Richard Dudek)

Obr. 58 Další způsob vytvoření dekontaminačního pracoviště (Foto Richard Dudek)

Obr. 59, 60 Provádění dekontaminace na provizorním dekontaminačním stanovišti (2) (Foto Richard Dudek)

Obr. 61 Krok 1 vytváření dekontaminačního pracoviště s pomocí žebříků  (Foto Richard Dudek)

Obr. 62 Krok 2 vytváření dekontaminačního pracoviště s pomocí žebříků (Foto Richard Dudek)

Obr. 63 - 66 Krok 3 vytváření dekontaminačního pracoviště s pomocí žebříků (Foto Richard Dudek)

Obr. 67, 68 Krok 1 vytváření provizorního dekontaminačního stanoviště s využitím cisternových automobilových stříkaček  a nastavovacích žebříků   (Foto Richard Dudek)

Obr. 69, 70 Krok 2 vytváření provizorního dekontaminačního stanoviště s využitím cisternových automobilových stříkaček  a nastavovacích žebříků (Foto Richard Dudek)

Obr. 71, 72 Krok 3 vytváření provizorního dekontaminačního stanoviště s využitím cisternových automobilových stříkaček  a nastavovacích žebříků (Foto Richard Dudek)

Obr. 73 Souprava mycího rámu(převzato z publikace [12], s. 71)

Obr. 74  Stavba mycího rámu (převzato z publikace [12], s. 72)

Obr. 75 - 77 Elektrocentrála, osvětlovací souprava (převzato z publikace [12], s. 74)

Obr. 78 Ilustrační foto podpěrného systému  (Foto Richard Dudek)

Obr. 79 Ilustrační foto podpěry stropu (Foto Richard Dudek)

Obr. 80 - 82 Ilustrační fota z nácviku zajišťování narušených konstrukcí (Foto Richard Dudek)

Obr. 83 Schéma zajištění výkopu (Foto Richard Dudek)

Obr. 84, 85 Ilustrační fota z nácviku zajištění výkopu (Foto Richard Dudek)

Obr. 86 Ilustrační foto provizorního zastřešení, včetně provizorní konstrukce (Foto Richard Dudek)

Obr. 87 Ilustrační foto z nácviku provizorního zastřešení (Foto Richard Dudek)

 


Předchozí Následující