Publikace je určena pro:

  • lektory připravující techniky ochrany obyvatelstva, pro studium zájemců,
  • členy Sdružení hasičů Čech. Moravy a Slezska (zájemci  o získání odbornosti technik ochrany obyvatelstva a
  • pro jednotky požární ochrany (zejména jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí předurčených pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva).  

Publikace je využitelná i pro osoby zajišťující bezpečnost obyvatel v obci a zaměstnanců v podniku.

Jednotky požární ochrany podniků mohou využít v rámci své odborné přípravy, zejména části týkající se varování, objektové evakuace a dalších opatření k ochraně zaměstnanců v případě vzniku mimořádné události.

Publikace je zaměřena na objasnění základních pojmů z oblasti ochrany obyvatelstva s cílem zdůraznit roli jednotek požární ochrany při zajišťování úkolů ochrany obyvatelstva.

 


Následující