BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ČČK Český Červený kříž
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČNB Česká národní banka
HOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy
HZS Hasičský záchranný sbor
ICT Informační a komunikační technologie
IKL Ingolstadt – Kralupy nad Vltavou-Litvínov (ropovod)
IZS Integrovaný záchranný systém
JPO Jednotka požární ochrany
KI Kritická infrastruktura
Msk /MSK Moravskoslezský kraj
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV-GŘ HZS Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru
NNO

Nevládní neziskové organizace

OOPP  Osobní ochranné pracovní pomůcky  
OPIS  Operační a informační středisko 
ORP  Obec s rozšířenou působností
PHM  Pohonné hmoty
PO  Požární ochrana  
SDH  Sbor dobrovolných hasičů
SH ČMS  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SPA  Stupeň povodňové aktivity
 Střední škola
 Základní škola

 


Předchozí Následující