Obr.1 Struktura bezpečnostního systému ČR (prezentace „Úvod do ochrany obyvatelstva“ v rámci přípravy specialistů ochrany obyvatelstva, leden 2014, autor ing.Antonín Krömer)

Obr.2 Vývoj názvu opatření k ochraně obyvatelstva (autor)

Obr 3 Schéma přenosové soustavy ČR (www.ceps.cz)

Obr.4 Významné projekty v oblasti preventivně výchovné činnosti (www.mvcr.cz/hasiči)

Obr.5 Logo projektu HASIK.CZ (www.hasik.cz/citadela/)

Obr.6 Logo Asociace Záchranný kruh (www.zachranny-kruh.cz)

Obr.7 Ochrana dýchacích cest, očí a povrchu těla (www.hzsmsk.cz)

 


Předchozí Následující