Základní technické předpisy se vztahem k požární ochraně:

  • Kodex českých technických norem (ČSN), řešících požární bezpečnost staveb (ČSN řady 73 08xx, např. ČSN 73 0810-Požární bezpečnost staveb, společná ustanovení, ČSN 73 0802-Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty atd.)

  • ČSN 73 4201-Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
  • ČSN 06 1008-Požární bezpečnost tepelných zařízení
  • ČSN 65 0201-Hořlavé kapaliny, prostory pro výrobu a skladování
  • Další technické normy (České-ČSN, Evropské-EN, světové-ISO apod.)

 


Předchozí Následující