Související zákonné předpisy:

  • Zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných průmyslových havárií, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
  • Další právní předpisy...

Předchozí Následující