Základní právní předpisy na úseku požární ochrany:

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění NV č. 498/2002 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
  • Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Předchozí Následující