Požární prevence je komplex organizačních a technických opatření směrovaných k zajištění bezpečnosti osob, zvířat a majetku vytvořením podmínek k zamezení vzniku požáru, k ohraničení možností jeho šíření a k vytvoření podmínek pro úspěšný zásah. Nedílnou součástí požární prevence je preventivně výchovná činnost.

Tento kurz poskytuje základní informace z oblasti prevence. Nabízí ucelený základní přehled příslušné legislativy a z ní vyplývajících povinností, které by měl znát každý hasič, zejména pak starosta SDH.

Autorem kurzu je ing. Jan Majer, vedoucí Ústřední odborné rady prevence SH ČMS.


Následující