1. Co je požární prevence?
  2. Základní právní a technické předpisy v oblasti požární prevence
  3. Místo a úloha obce v oblasti požární prevence
  4. Úkoly sboru dobrovolných hasičů v oblasti požární prevence
  5. Preventivně výchovná činnost
  6. Postup starosty sboru dobrovolných hasičů při zapojování členů sborů dobrovolných hasičů do plnění úkolů v požární prevenci

Předchozí Následující