Krizový štáb obecně je pracovní orgán představitele veřejné správy pro řešení mimořádných a krizových situací. [52, 53] V podmínkách územní veřejné správy tvoří krizový štáb („KŠ“) členové příslušné územní bezpečnostní rady a stálá pracovní skupina krizového štábu („SPS KŠ“) – viz Obrázek 9.1. Předsedou krizového štábu je jeho zřizovatel – hejtman, starosta obce s rozšířenou působností nebo starosta obce.

Takovéto organizační uspořádání krizového štábu na úrovni obce však není reálné, protože běžná obec nemá vlastní bezpečnostní radu a rovněž se potýká s nedostatkem personálu. Pokud se starosta obce rozhodne zřídit krizový štáb obce, je vhodné budovat jej alternativně, s přihlédnutím k požadavkům stanoveným právními a metodickými doporučeními a místním podmínkám [25, 33].


Předchozí Následující