Opatření po ukončení záchranných prací jsou směřována do oblasti dokumentování a vyhodnocení následků mimořádné události, odstranění způsobených škod a obnovy postiženého území. Jako příklad uveďme situaci po odeznění povodně. 


Předchozí Následující