Mezi základní opatření ochrany obyvatelstva, která se provádí při řešení mimořádných událostí a krizových situací na úrovni obce, patří varování a informování, evakuace, nouzové přežití, ukrytí, individuální ochrana obyvatel a dekontaminační opatření [14, 17].


Předchozí Následující