Bezpečnostní situaci v území [1] charakterizují objektivně existující elementy, které mohou buď přispívat, nebo naopak bránit vzniku mimořádných událostí a zároveň tak určovat možný rozsah jejich následků. V praxi se ve své podstatě jedná o nalezení odpovědí na otázky typu:

  • Jaké mimořádné události lze v území očekávat?
  • Kde v území lze očekávat jejich vznik?
  • Co může být vznikem mimořádné události poškozeno?
  • Jaký rozsah poškození lze očekávat?
  • Jaké zdroje budou potřeba pro likvidaci následků mimořádné události (odezva)?
  • Jaký systém organizace a řízení bude odezva vyžadovat?
  • Jak může ovlivnit odezvu časový faktor (doba vzniku, roční období,…)?
  • Jak může ovlivnit odezvu počasí? [4]

Zdrojem odpovědí může být, např. havarijní plán kraje [44], případné jiný bezpečnostní dokument [28].


[1] Rozuměj i areál podniku; plocha, na které je situováno provozované zařízení apod.


Předchozí Následující