Dětský kolektiv přestává být dětským kolektivem, když nepracuje s dětmi nebo pro ně.

Jak to udělat, abychom měli dostatek dětí a děti měly zájem o práci v našem kolektivu?

Jak získat nové členy?

 

Pět kroků k získaní členů kolektivu:

1) Definujeme, jak přesně vypadá výsledek, který považujeme za úspěch.

 

2) Zhodnotíme, jaké další organizace podobného typu působí v našem regionu, kolik potenciálních členů je v oblasti naší působnosti a co jim můžeme nabídnout:

 • co je posláním naší organizace
 • jaké potřeby jsme schopni uspokojit a jakým způsobem
 • v čem se odlišujeme od ostatních organizací působících v regionu
 • jaké máme prostředky k uspokojení potřeb potenciálních členů (materiální, prostorové a personální)

 

3) Koho chceme oslovit, jaká je cílová skupina našeho zaměření.

 

4) Jaká je dostupnost námi nabízeného programu (čas, prostor – vzdálenosti, peníze – finanční náročnost pro člena).

 

5) Jakou propagační kampaň zvolíme; při ní musíme brát v úvahu:

 • charakteristiku cílových skupin a jaké propagační techniky se k nim dostanou
 • jaká je naše organizace – jaké techniky propagace jí odpovídají
 • co hlavního chceme propagací sdělit
 • jaká budou nejvhodnější a nejpřitažlivější slova
 • co konkrétního přinese (jaké výhody) eventuální členství v naší organizaci
 • jaké prostředky máme k dispozici

 

V propagační kampani platí:

 • čím častěji o nás cílová skupina uslyší, tím lépe
 • pokud věci fungují, opakujme je
 • neopouštějme základní principy, pro které jsme se rozhodli
 • buďme trpěliví, efekt se nedostaví hned

Zviditelnění naší práce

     Můžeme mít sebelepší a přitažlivější program, ale nepřiláká nám nové členy, pokud o něm nebudou vědět. Velmi málo kolektivů využívá k propagaci své práce regionální a celostátní tisk a ostatní média. Nedovedeme si představit, kolik práce pro nás udělá dobře zpracovaná a přitažlivá nástěnka umístěná ve výkladní skříni obchodu. Časopis kolektivu, kterým se děti chlubí ve třídě, také dokáže své. Dobře připravená akce kolektivu, přístupná veřejnosti, dokáže přímo divy.


Předchozí Následující