Základem činnosti každého kolektivu je tým lidí. Vymýšlejí program, starají se o technické zázemí, o prostory a finance. Krize v týmu je obvykle krizí celého kolektivu.

 

Co je to tedy dobrý tým?

Profil fungujícího týmu:

 • je to skupinka lidí, znají se mezi sebou, jsou ve spojení, komunikují spolu
 • všichni členové týmu vědí, co je cílem práce kolektivu, chápou tento cíl a ztotožňují se s ním
 • každý ze členů týmu má svoji roli; všichni přispívají k fungování kolektivu, ale každý svým osobitým způsobem; role jsou rozděleny podle schopností
 • základem funkčnosti každé skupiny lidí, která spolupracuje na společném cíli je důvěra, upřímná komunikace, vzájemná podpora a pomoc
 • vedoucí skupiny je osoba uznávaná a respektovaná ostatními členy kolektivu; je to člověk, který umí ostatní motivovat k činnosti, koordinovat jejich práci, respektovat jejich samostatnost a názory, rozhodovat a přijímat odpovědnost
 • v týmu je relativní rovnováha v zaměřenosti a vynaloženém úsilí na výsledek
 • na základě hodnocení práce tým upravuje svoji činnost a plány
 • všichni tvrdě pracují, aby dosáhli svého cíle a společně se radují z úspěchů
 • dobrý kolektiv zpravidla dosahuje toho, co si předsevzal

Úspěch, to je radost, uspokojení a motivace pro příští práci!

Abychom pochopili, o jakou skupinu lidí jde, musíme si uvědomit:  

 • Proč kolektivy vznikají?
 • Proč tento kolektiv vznikl, jaký k tomu byl podnět, jaká potřeba?
 • Proč se tito lidé stali členy tohoto kolektivu, jaká je jejich osobní potřeba?
 • Co je cílem činnosti tohoto kolektivu?

 

Pružná rovnováha znamená:

 • každému členovi kolektivu věnovat pozornost
 • dodržet rovnováhu v zodpovědnosti a zatížení
 • mít jasná pravidla práce a vymezenou zodpovědnost
 • vytvořit systém zastupitelnosti (aby jeden dokázal zastoupit druhého)

Předchozí Následující