Administrativa – to je příšerné slovo, strašák. Papíry a papírování, hodiny strávené suchou, nudnou a neubývající prací. Nebo jak to vlastně je?

 

Co všechno patří k povinné dokumentaci kolektivu?

Dokumentaci, kterou vedoucí kolektivu vede, můžeme rozdělit na dvě skupiny: 

A) povinnou – ze zákona nebo pravidel sdružení

B) nepovinnou – pomocnou

 

     Na prvním místě každý kolektiv, který má právní subjektivitu, musí vést hospodářskou dokumentaci. To znamená vést účetní doklady o svém hospodaření. Touto problematikou se zde zabývat nebudeme. Jednak je to téma velice obsáhlé a jednak by to ani nebylo účelné, protože každý právní subjekt má svého hospodáře. Nám bude stačit, když budeme vědět, že tato dokumentace je povinná – určená přímo zákonem.

Pro nás, kteří pracujeme přímo s dětmi, je důležitější vědět, jakou povinnou dokumentaci musíme vést my:


Předchozí Následující