Lidé stále častěji utíkají do přírody, aby načerpali sílu a energii, příjemně si odpočinuli od civilizace, kterou sami pro sebe vybudovali. Bohužel o všech neplatí, že přicházejí s úctou a láskou. Často za sebou zanechávají nenapravitelné škody. Nesnaží se přírodě porozumět ani ji poznat a necítí ani žádnou odpovědnost za její stav. Proto je povinností a posláním každého z nás stávající přírodu uchovat a především zabránit jejímu dalšímu ničení. Mějme proto na paměti:

  • v přírodě vše souvisí se vším, všechno má svůj význam a smysl
  • zdravé zelené rostliny jsou pro člověka největším pokladem
  • člověk by si neměl pěstovat mylnou představu, že na Zemi všechno slouží jen jem
  • ničení přírody se nakonec vymstí nám všem.

Předchozí Následující