To, co rozumíme pod pojmem „BEZPEČNOST PŘI ČINNOSTECH S DĚTMI“ se bude týkat veškerých činností, které jsou organizovány pro děti nebo kterých se děti nějakým způsobem účastní. Sem lze zahrnout i činnosti, kterých se sice děti bezprostředně nezúčastňují, ale které s nimi nějak souvisí, např. příprava tábora, oprava klubovny.

Soubor ke stažení: Bezpečnost dětí (ppt)

Soubor ke stažení: křížovka na procvičení tématu (xls)


Předchozí Následující