Preventivně výchovná činnost představuje velmi důležitý článech ochrany obyvatelstva, neboť poskytuje občanům potřebné infromace formou, která je vhodná a adektvátní jejich znalostem, schopnostem, ale také ochotě věnovat se problematice.


Předchozí Následující