Osoby pobývající na území České republiky mají právo na poskytování informací o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí in¬struktáží a školení ke své činnosti při mimořádných událostech.

Tyto informace jsou základní náplní preventivně výchovné činnosti realizované orgány veřejné správy, podniky, občanskými sdruženími, médií a dalšími institucemi.

 

Bližší podrobnosti k bodu 3. Preventivně výchovná činnost jsou uvedeny v „Metodickém manuálu pro přípravu preventistů ochrany obyvatelstva“. Ústřední hasičské školy SH ČMS organizují kursy k získání odbornosti instruktor preventivně výchovné činnosti v rozsahu 16 hodin. Zahrnuje preventivně výchovnou činnost jak v oblasti ochrany obyvatelstva, tak i v oblasti požární ochrany. Úspěšní absolventi mohou získat odznak odbornosti SH ČMS „Instruktor preventivně výchovné činnosti“


Předchozí Následující