Tato kapitola se věnuje úkolům, které připadají jednotkám sborů dobrovolných hasičů v obcích.

 

Bližší podrobnosti k bodu 2. Úkoly jednotek SDHO v ochraně obyvatelstva jsou uvedeny v „Metodickém manuálu pro přípravu techniků ochrany obyvatelstva“. Hasičské záchranné sbory krajů ve spolupráci s Ústředními hasičskými školami SH ČMS organizují kursy k získání odbornosti technik ochrany obyvatelstva v rozsahu 16 hodin. Úspěšní absolventi (gesci má HZS kraje) mohou získat odznak odbornosti SH ČMS „Technik ochrany obyvatelstva“

 


Předchozí Následující