Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a krizové situace. Patří zde např. ochrana před požáry, ochrana před povodněmi, ochrana veřejného pořádku a další. Obec se rovněž podílí na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

Pro plnění úkolů v oblasti bezpečnosti může obec, resp. její orgány, zřizovat obecní policii, jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, krizový štáb obce a povodňové orgány obce.

Tento kurz si klade za cíl poskytnout základní informace a znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva.

Autor: Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D., vedoucí Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva


Následující