Mezi základní opatření ochrany obyvatelstva, která se provádí při řešení mimořádných událostí a krizových situací na úrovni obce, patří:

  • varování a informování,
  • evakuace,
  • nouzové přežití,
  • ukrytí,
  • individuální ochrana obyvatel,
  • dekontaminační opatření.

Předchozí Následující