Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Je to také územní celek, který je vymezen hranicemi obce (katastrální území). Z právního hlediska je obec veřejnoprávní korporací – právnická osoba. Má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese za to odpovědnost.

Správu obce samostatně vykonává zastupitelstvo obce. Je to nejvyšší orgán obce. Dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce např. povodňová komise obce.

Obec je rovněž základním článkem veřejné správy ve státě. Své záležitosti spravuje samostatně (samostatná působnost). Mimo samostatnou působnost plní orgány obce zákonem svěřené úkoly za stát. Tato činnost se označuje jako výkon státní správy v přenesené působnosti.

Bezpečnostní opatření v dlouhodobém časovém horizontu jsou uplatňována v rámci strategického plánování rozvoje obce, resp. v rámci územního plánování. K zajištění rozvoje obce se zpracovává územní plán obce a strategický plán rozvoje obce.


Předchozí Následující