Základní náplň činnosti spolků (dříve občanských sdružení – v ČR např. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota apod.), veřejně prospěšných organizací a jiných orgánů a organizací působících na úseku požární ochrany (např. nadace, různé agentury apod.) je uvedena v ustanovení § 75 zákona o PO.


Předchozí Následující