Konkrétní obsah a rozsah dokumentace požární ochrany obce nemůže být v zákoně o PO stanoven se všemi podrobnostmi. Proto je k této problematice vydán tzv. podzákonný předpis, kterým je v tomto případě Nařízení vlády (dále jen „NV“) č. 172/2001 Sb., ve znění NV č. 498/2002 Sb., k provedení zákona o požární ochraně. Toto NV uvádí podrobnosti k povinnostem, upraveným v § 29 zákona o PO.


Předchozí Následující