Práce s mládeží patří mezi důležité a nedílné součásti činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Propagační video názorně ukazuje, jak práce s mládeží ve sdružení probíhá.


Následující