Kapitolu o tvořivosti jsme zařadili proto, že výtvarná činnost patří neodmyslitelně k dětským aktivitám.

Kapitola by měla také pomoci jako náměty pro práci na kronice.

Část věnovaná dětskému divadlu slouží jako pomůcka při přípravě kulturních programů.


Předchozí Následující