Vnitřní organizace skupiny

Základem pro dobrou funkci sociální skupiny je její správná vnitřní organizace.

Každé z dětí musí mít pocit sounáležitosti se skupinou, pocit potřebnosti a nepostradatelnosti!

     Tyto vnitřní pocity u některých dětí vznikají automaticky z jejich postavení ve skupině (vůdcové, pomocníci, aktivisté). Jiným dětem je musíme pomoci získat. Zaměstnáme je drobnými či náročnějšími úkoly dlouhodobého nebo krátkodobého charakteru, motivujeme jejich samostatné snahy.

     Je několik metod, jak zaměstnat co největší počet dětí. Z psychologických výzkumů se ukázalo, že nejfunkčnější pracovní tým je o čtyřech členech. Toho využijeme při vytváření pracovních skupinek. Skupinkám zadáváme samostatné úkoly. Pokud to není možné, pokusíme se uspořádat kolektiv do větších pracovních uskupení, kde má každá skupinka jasně vymezené povinnosti.

 


Předchozí Následující