Hra Plamen představuje výchovně vzdělávací program a systém fyzické přípravy pro kolektivy mladých hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Posláním této hry je rozvíjet všeobecné dětské znalosti, vědomosti a dovednosti s přihlédnutím k odborné technické oblasti požární ochrany.

Cílem hry je aktivně a celoplošně podporovat organizovanou mimoškolní činnost dětí a mládeže se zájmem o požární ochranu a soutěžní formou rozvíjet jejich fyzickou kondici za účelem podpory zdravého životního stylu.

 

Organizátorem hry Plamen v České republice je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

 

Hlavními strategickými cíli práce s dětmi a mládeží v SH ČMS je:

1. Všeobecná organizovaná mimoškolní práce s dětmi a mládeží.

2. Všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte a mladého člověka s důrazem na zvyšování fyzické zdatnosti za účelem výchovy k budoucí dobrovolné práci v jednotkách sborů dobrovolných hasičů.

Soubor ke stažení: směrnice (pdf)


Předchozí Následující