V této kapitole si řekneme vše o tabulkách v Excelu. V první podkapitole si jednoduchou tabulku vytvoříme, abychom si ní mohli další témata prakticky vyzkoušet. Naučíme se formátovat tabulku jako celek, stejně tak jako každou buňku tabulky zvlášť v podkapitole Styly buňky. Vysvětlíme si, co to je podmíněné formátování nebo jak do již vytvořené tabulky vložit nebo odebrat řádky a sloupce.


Předchozí Následující