Starosta SDH, vědom si základního poslání spolku, který působí v oblasti požární ochrany (SDH) a naplňování tohoto poslání v souladu s obecně platnými právními předpisy a vnitřními předpisy SH ČMS, vytváří podmínky pro působení SDH na venek všemi formami projevů, které jsou pro vytváření dobrého jména hasičů vyzkoušené a praktikované.


Předchozí Následující